Briard - Standard

F.C.I. - Standard č. 113 / 01.12.1989 / D

NÁZEV PLEMENE:
Briard (Berger de Brie)

ZEMĚ PŮVODU:
Francie

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU:
06.05.1988

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.:  
Skupina 1  ovčáčtí a pastevečtí psi (kromě švýcarských salašnických psů)
Sekce 1 ovčáci
Se zkouškou z výkonu

CELKOVÝ VZHLED:
robustní pes, mrštný, svalnatý a s dobrými proporcemi, s živým a čilým pohybem, s vyrovnanou povahou, není ani agresivní ani bázlivý.
Vady: agresivita, bázlivost, otupělost, nedostatečná pružnost.

VÝŠKA: 
psi: 62 až 68 cm
feny: 56 až 64 cm
Délka těla musí být větší než kohoutková výška, briard má obdélníkový rámec.
Vady: kvadratický pes nesmí být oceněn „výborný“. Výška větší než 68, resp. 64 cm.
Vylučující vady: pod minimem výšky, více než o 2 cm nad maximem výšky. Jedinci nedosahující minimální výšky nebudou připuštěni do chovu.

HLAVA:
silná, dlouhá, s vyjádřeným stopem, který je ve stejné vzdálenosti od špičky nosu jako od týlního hrbolku. Pokrytá srstí, která tvoří kozí bradku a vousy. Obočí lehce zakrývá oči.
Vady: krátká nebo příliš dlouhá hlava, disharmonie mezi čenichovou partií a mozkovnou, hlava proporčně neodpovídající trupu, hlava osrstěná tak, že není rozpoznatelný její tvar: bradka, vousy a obočí nedostatečné, stop příliš vyjádřený nebo nepatrný.
Vylučující vady: velmi silně vyjádřené výše uvedené vady.

ČELO:
velmi lehce klenuté.
Vady: příliš ploché nebo příliš silně klenuté, příliš široké, spadající k očím.

NOSNÍ HŘBET:
rovný
Vady: příliš dlouhý, příliš úzký, příliš krátký, zakřivený.

TLAMA: ani úzká ani špičatá.
Vady: špičatá, úzká nebo příliš široká, visící pysky.

NOSNÍ HOUBA:
spíše čtyřúhelníková než zaoblená, nosní houba vždy černá, silná s dobře otevřenými nozdrami.
Vady: malá nosní houba, svraštělá, špičatá, jiné barvy než černé, stopy skvrnité pigmentace.
Vylučující vady: nosní houba hnědá nebo světlá, poněkud přerušovaná pigmentace.

SKUS:
silný, bílý chrup, perfektně se uzavírající.
Vady: absence jednoho řezáku. Kazivé zuby, lehký předkus nebo podkus bez ztráty kontaku. Absence jednoho premoláru. Absence dvou řezáků. Absence dvou premolárů.
Vylučující vady: silný předkus nebo podkus se ztrátou kontaktu. Absence 2xP4 nebo třetího zubu, je jedno kterého druhu.

OČI:
vodorovné, dobře otevřené, spíše velké, ne šikmo uložené, tmavé barvy, s inteligentním a klidným výrazem. Šedé oči u šedého briarda nemají být penalizovány.
Vady: příliš malé oči, mandlového tvaru nebo světlé barvy.
Vylučující vady: nestejná barva očí, bázlivý pohled, příliš světlá barva.

UŠI:
vysoko nasazené, nejlépe kupírované (v ČR je kupírování uší zákonem zakázáno – pozn. překl.) a vztyčeně nesené. Pokud jsou ponechány v přirozené formě, jsou spíše krátké a nikoliv přiléhající. U jedinců stejné kvality má být má být dána přednost psovi, jehož uši jsou kupírované a vztyčeně nesené. Délka přirozeně ponechaných uší nemá překročit polovinu celkové délky hlavy, raději spíše kratší, vždy ploché a s dlouhými chlupy.
Vady: příliš dlouhé nebo špatně nesené uši, příliš krátké osrstění.
Vylučující vady: stočené nebo příliš hluboko nasazené (pod linií očí) ucho, krátká srst, přirozeně vztyčené ucho, implantace chrupavky.

KRK:
osvalený, dobře do plecí zasazený.
Vady: příliš dlouhý, příliš tenký nebo příliš krátký krk.

HRUDNÍK:
široký (na šířku ruky mezi lokty), dlouhý a dosahující k loktům.
Vady: příliš slabý, nedostatečně nebo příliš hluboký, nedostatečně dlouhý, příliš plochý nebo příliš silně vyklenutý hrudní koš.

HŘBET:
rovný.
Vady: lehce sedlovitý nebo kapří hřbet.

ZÁĎ:
málo šikmá, lehce zaoblená.
Vady: příliš spáditá nebo plochá záď, tyto vady ještě zdůrazněné, záď výše než kohoutek.

KONČETINY:
dobře osvalené, silná kostra, končetiny kolmo postavené.
Vady: špatný postoj, volné plece, stehno lehce vytočené, slabé v kloubech předního nadprstí, příliš strmé přední nadprstí či postavení prstů. Špatné zaúhlení v rameni, krátká srst na končetinách, tenké končetiny, slabá kostra.
Vylučující vady: těžké vady v postavení.

HLEZENNÍ KLOUBY:
ne příliš nízko nad zemí a tak zaúhlené, že zadní nadprstí stojí téměř kolmo.
Vady: příliš vysoko nebo příliš nízko uložené, se špatným zaúhlením.
Vylučující vady: těžké vady v postavení.

OCAS:
nekupírovaný, dobře osrstěný, na konci tvoří háček, nízko nesený, ne na stranu. Musí dosahovat až k hlezennímu kloubu nebo jej o nejvýše 5 cm přesahovat.
Vady: kratší ocas, bez háčku, příliš krátce osrstěný. Ocas nesen hodně nad hřbetní linií nebo pod břichem, v pohybu nesený pod břichem.
Vylučující vady: nad hřbetem nesený stočený ocas nebo kolmo vztyčeně nesený. Stopy operací, které měly za úkol zlepšit nesení ocasu.

TLAPKY:
silné, kulatého tvaru (mezi kočičími a zaječími tlapkami).
Vady: příliš dlouhé, příliš ploché. Vytočené nebo vtočené, nedostatečně osrstěné.
Vylučující vady: těžké vady v postavení.

DRÁPKY:
černé.
Vady: šedé drápky.
Vylučující vady: bílé drápky.

POLŠTÁŘKY:
tvrdé.
Vady: ne pružné, příliš ploché a slabé.

PRSTY:
uzavřené.
Vady: otevřené, příliš dlouhé, příliš ploché prsty.

SRST:
kroucená, dlouhá, suchá (kozí srst), s lehkou podsadou.
Vady: nedostatečně suchá, lehce kudrnatá, chybějící podsada. Pro uchovnění v posledním případě po 6 měsících posouzení opakovat. Příliš krátká srst, jemná srst.
Vylučující vady: srst kratší než 7 cm, měkká nebo vlněné textury.

BARVY:
jakékoliv jednotné zbarvení, s výjimkou níže uvedených, je povolené. Tmavé barvy jsou upřednostňovány. Jako dvoubarevnost není posuzován lehce světlejší odstín na špičkách pesíků. Taková barva musí být ve stejném barevném odstínu, jen maličko světlejší (tmavá plavá na světleplavou, tmavá černá na vymytou černou, tmavá šedá na světlešedou atd.). Plavá musí být teplá a jednotná, ani světlá ani vymytá.
Vady: černá s příliš červenavým leskem, nedostatečně teplá plavá, bílá skvrna na hrudi. Příliš silné karbonování, na hranici tvorby pláštíku. Příliš světlá nebo vymytá plavá.
Vylučující vady: bílá, kaštanová a mahagonová hnědá, dvoubarevnost, bílé pruhy na hrudi, bílé pesíky na špičkách prstů. Plavá s karbonovaným pláštíkem. Příliš světlá barva.
Poznámka: u dvoubarevnosti je třeba sledovat barvu kůže, která je v oblasti tmavé barvy modravá a v oblasti světlé barvy růžová.

PASPÁRKY:
dvojité paspárky na pánevních končetinách. Jedinci, byť i velmi dobrého typu, mající jen jednoduchý paspárek, nesmějí být oceněni a připuštěni do chovu. Dvojité paspárky musejí sestávat ze dvou kostěných částí s drápky, posazené tak nízko nad zemí jak jen možno, aby zajistily lepší oporu tlapky.
Vady: příliš vysoko posazené paspárky (v polovině výšky zadního nadprstí), absence 2 drápků. Absence kosti v jednom dvojitém paspárku.
Vylučující vady: jednoduché paspárky. Absence dvojitých paspárků. Absence 2 kostí v jednom paspárku, i když drápek je v pořádku. Absence jedné kosti v každém dvojitém paspárku, i když drápek je v pořádku.

POZNÁMKA:
Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.