SPLIT 2015

28.07.2015 20:53:00 autor Horváthová Dana

CAC + CACIB Split 2015

CAC+CACIB Split 2015
Ila Zlatá orchidej
25.7. 2015  Ila Zlatá orrchidej
CAC Split ,rozh.Hassi Assenmader-Feyele  DE
mezitřída V1,CAC
26.7.2015 Ila Zlatá orchidej
CACIB Split ,rozh.Goran Bodegard SE
mezitřída V2,resCAC

Zpět